Vizija/poslanstvo

Vizija: 
Predanost znanju in inovacijam v medicini za boljšo kvaliteto življenj bolnikov.
Vrednote:
Zaupanje in osebna odgovornost do strank, partnerjev, pacientov, zaposlenih.
Odzivnost in zavzetost pri izvajanju storitev in skrbi za stranke.
Cilji:
Naš cilj je nuditi ter zagotavljati medicinske produkte in materiale najboljše kakovosti, s čimer skrbimo za zadovoljstvo zdravnikov in drugega medicinskega osebja, obenem pa nudimo varnost tudi končnim uporabnikom naših izdelkov, pacientom.  Z zagotavljanjem celostne ponudbe medicinskih materialov, predvsem za področja kardiologije, kardiokirurgije, gastroenterlogije in nefrologije, skrbimo za uspešno izvajanje storitev v slovenskih bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah. S tem ustvarjamo dodano vrednost tako za naročnike, kot tudi za uporabnike naših materialov. Obenem smo zanesljiv poslovni partner, ki nudi varnost v dolgoročnem sodelovanju, saj se zavedamo, da uspešno poslovanje temelji na kvalitetnem sodelovanju in na profesionalnih poslovnih odnosih.

Kontakt