Zgodovina

Meditrina d.o.o. je rezultat dolgoletne tradicije specializiranega delovanja v segmentu trženja, prodaje in zastopanja medicinske opreme na slovenskem trgu. Zgodovina uspešnega delovanja tako sega nepretrgoma od začetkov leta 1996 dalje v okviru podjetja Tehno Impex – kasneje Impakta d.d., kjer se je delovanje formiralo kot samostojni poslovni in specializirani oddelek za medicinsko opremo.

Leta 2007 se je podjetje Impakta d.d. prestrukturirala v Impakta holding d.o.o., ki je upravljal sedem hčerinskih družb. Kot ena izmed novo nastalih družb, se je kot samostojno podjetje formirala Impakta Medikal d.o.o., ter tako poslovala vse do novembra leta 2014, ko je stopila na samostojno poslovno pot. Nova forma in podoba podjetja Meditrina d.o.o. je nastala v letu 2016 s preoblikovanjem in preimenovanjem podjetja Impakta Medikal d.o.o..

Glavni poslovni mejniki skozi obdobje naše dejavnost so bili uvoz medicinskega blaga, kasneje pa smo pridobivali različna zastopstva, med drugim na področjih avtotransfuzije in implantibilnih defibrilatorjev. Strateško smo se usmerili v dodatne specializirane ponudbe in trženja medicinskih izdelkov. Leta 1997 smo pridobili zastopstvo za dializni program oziroma program katetrov podjetja Medcomp ter možnost za trženje izdelkov družbe Ela Medical. Leta 1999 smo pridobili pogodbo za trženje podjetja Dideco. Program smo nadgrajevali in dopolnjevali s komplementarnimi proizvodi drugih proizvajalcev, s ciljem postati celosten dobavitelj za specifično področje materialov, ki se uporabljajo v oddelkih bolnišnic in zdravstvenih ustanov. Tako smo med drugim pridobili tudi zastopstvo za operacijske čevlje Schuur, obenem pa smo začeli tudi s trženjem programov za sukcijo in nevrokirurgjo.

Komplementarno programu implantibilnih defibrilatorjev smo posegli tudi na področje zunanjih defibrilatorjev, pri čemer smo leta 2005 pridobili zastopstvo za podjetje Cardiac Science.

S profesionalnim pristopom in usmerjenostjo k svojim strankam smo v celoti zavezani nadaljnjemu razvoju in partnerskim odnosom s svojimi strankami in dobavitelji.

 

Kontakt